Portanova Osijek

Category
Reference
PROJEKT:
Uređenje parkirališta i pješačkih zona trgovačkog centra Portanova Osijek
GODINA REALIZACIJE:
2010. god
POVRŠINA:
1.900 m2