Strossmayerov perivoj Đakovo

Category
Reference
PROJEKT:
Rekonstrukcija pješačkih staza i gledališta u Strossmayerovom parku u Đakovu
GODINA REALIZACIJE:
2014. – 2016. god
POVRŠINA:
7.000 m2