Stubište i plato Katedrale Svetog Petra u Đakovu

Category
Reference
PROJEKT:
Obnova pristupnog stubišta i platoa ispred Katedrale Svetog Petra u Đakovu
GODINA REALIZACIJE:
2017. god
POVRŠINA:
300 m2 stubišta
250 m2 platoa